Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MOBILE HOME GORECKI

 

MOBILE HOME GORECKI należy do PPHU MAGOR JANUSZ GÓREKI.  Prosimy o zapoznanie i stosowanie zasad poniższego regulaminu, by Państwa pobyt był  bezpieczny i satysfakcjonujący.

 1. W dniu przyjazdu Gość wynajmujacy jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały pobyt z góry przy meldunku w recepcji. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Pokoje wynajmowane są  na doby hotelowe, doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00, a kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres uzgodniony w dniu przyjęcia prosimy zgłaszać do godziny 8.00, w dniu poprzedzającym koniec  pobytu. Życzenia bedą spełnianie w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli została zrobiona rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu.Do każdego Domku i Pokoju przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe niestrzeżone (kolejne miejsce płatne 10 PLN za dobę).Osoby niezameldowane mogą przebywać  w godzinach 7.00 – 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej  po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek lub pokój, na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 2. W PPHU MAGOR obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: od 22.00 do godziny 7.00.Gość domku lub pokoju nie może przekazywać go innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą zapłacił. Zachowanie gości i osób korzystających z usług  nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości pod rygorem odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Gościom, którzy  rażąco naruszają  regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu  lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników  lub innych osób przebywających na terenie obiektu  PPHU MAGOR może odmówić przyjęcia.
 3. Każdorazowo opuszczając domek lub pokój, Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte. Wychodząc poza teren PPHU MAGOR  klucze należy pozostawić w Recepcji . Opłata za zagubiony komplet kluczy wynosi 300 złotych.Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających. Stosowny cennik znajduje się w Recepcji . W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję  w wysokości 300zł tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gościa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku lub pokoju.Nie przyjmujemy zwierząt.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji el. wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.Mokrą odzież, bieliznę suszymy na suszarkach do wypozyczenia w recepcji .W każdym domku i pokoju znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w koszu na zewnątrz campingu.
 4. PPHU MAGOR JANUSZ GÓRECKI świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o jak najszybsze powiadomienie Recepcji w celu niezwłocznej reakcji.Zapewniamy gościom:
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie  usług świadczonych
  – funkcjonowanie urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu domku lub pokoju
  – czystość i porządek na terenie ośrodkaPPHU MAGOR JANUSZ GÓRECKI nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez gości np; quady, rowery, skutery, przyczepki, itp.

 

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA W DOMKACH I POKOJACH !!! – koszt regeneracji pomieszczeń po paleniu używek wynosi 500 zł – płatne w recepcji.

Dyrekcja PPHU MAGOR JANUSZ GÓRECKI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
  1. Basen przy HOTEL GÓRECKI ul. Olsztryńska 4, Lidzbark Warmiński jest obiektem zarządzanym przez  PPHU MAGOR JANUSZ GÓRECKI korzystać z niego mogą jedynie goście zameldowani w HOTEL GÓRECKI BĄDŻ OSOBY UPOWAŻNIONE.
  2. Basen jest obiektem niestrzeżonym i osoby nieletnie mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.
  3. Przed wejściem na teren przy basenie i basen  oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń  należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego podczas całego pobytu.
  4. Głębokości poszczególnych basenów wynoszą: basen 1,20 m głębokości; basen dla dzieci: 0,40 m głębokości
  5. Zakup noclegów w HOTEL GÓRECKI  jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.
  6. Dzieci do 12-go roku życia mogą przebywad na terenie basenu  wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna, całkowicie odpowiedzialnego za podopiecznego przez cały czas przebywania na terenie basenu.
  7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi  a także komunikatom przez nią ogłaszanym. Osoby naruszające  niniejszy regulamin  po otrzymaniu upomnienia  i braku dalszej pozytywnej reakcji mogą zostać zobowiazane do opuszczenia basenu.
  8. Jednocześnie z  basenu korzystać może maksymalnie 20 osób.
  9. Obiekt czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 08.00 – 22.00.
  10. Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz:
   • skoków do wody,
   • palenia tytoniu i wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
   • wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
   • spożywania artykułów żywnościowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
   • wprowadzania i przebywania zwierząt,
   • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU
  1. Każdy użytkownik basenu  jest zobowiązany do umycia całego ciała przed wejściem do basenu.
  2. Na terenie basenu  zabrania i zakazuje się:
   • biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników,
   • wchodzenia na urządzenia o innym przeznaczeniu,
   • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i przedmiotów obcych,
   • konsumpcji artykułów żywnościowych w basenie, poza barem i strefami wokół niego,
   • wnoszenia na teren basenu szklanych opakowań, ostrych narzędzi, oraz sztućców, żucia gumy w basenie, niszczenia wyposażenia, zanieczyszczania wody, kąpieli nago.
  3. Korzystający z basenu, w tym dzieci powyżej 3 lat, powinny mieć na sobie strój kąpielowy lub kąpielówki,
  4. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
  5. Osoby znajdujące się w złym lub niestabilnym stanie zdrowia, złej sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i jej urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. PPHU MAGOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
  6. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości w pracy urządzeń należy zgłaszać niezwłocznie  pracownikom obsługi.
  7. Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których oznaki wskazują na:  choroby skóry, otwarte  skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi,  chorobami układu wydalania,mającym trudności w oddychaniu, cierpiącym na zaburzenia równowagi, z niewydolnością układu krążenia, uczulonym na środki dezynfekujące. Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie.
  8. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub psychotropowych.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
  1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
  2. PPHU MAGOR JANUSZ GÓRECKI  nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu  przedmiotów wartościowych. Jak również nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu.
  3. Zarzadca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie basenu.

Dyrekcja PPHU MAGOR JANUSZ GÓRECKI

Comments are closed.